Pla estratègic

El Pla Estratègic 2022-2026 ha de ser l’instrument vertebrador de les línies estratègiques que l’Hospital de Campdevànol impulsarà per orientar a la institució en els pròxims anys.

L’Hospital de Campdevànol té més de 100 anys d’història i parteix d’una iniciativa popular dels veïns del municipi que, amb els anys, ha acabat convertint-se en un hospital de referència per tota una Comarca. Tanmateix, la tendència a l’increment de la demanda considerant l’augment de l’esperança de vida, els canvis en les expectatives dels ciutadans, la falta de professionals  i els imparables avenços tecnològics obren una nova etapa que exigeix una reflexió estratègica profunda que incorpori la innovació, les pràctiques de valor i la mirada responsable.

El resultat del treball d’anàlisi intern i de l'entorn, la identificació dels reptes i dels punts crítics sota un format de reflexió compartida, permet establir i desenvolupar  els pilars estratègics que han de situar l’entitat en una posició favorable davant els reptes dels propers anys.

— Dolors Costa Martínez  
Presidenta del patronat

Pla Estratègic  e-Book  pdf
2022 - 2026
2017 - 2020
2013 - 2016
2010 - 2012