Pla estratègic

Tinc el plaer de presentar el Pla Estratègic 2017-2020, que és el quart que planificarà a mig termini l’orientació estratègica de l’Hospital de Campdevànol, hospital Comarcal del Ripollès.

En un entorn canviant, com és el sanitari, es fa imprescindible disposar d’eines estratègiques que ens ajudin a situar l’evolució de la nostra Institució en un bon lloc.

L’avaluació de l’anterior Pla Estratègic, corresponent a 2013-2016, que hem tancat recentment, va tenir un acompliment dels objectius establerts al voltant del 80%.

L’elevada participació de tots els grups d’interès de la nostra organització, inclòs el nostre Patronat, ens dona solidesa per al plantejament de nous reptes.

Igualment, vull destacar les aportacions fetes pels professionals del centre, en grups de treball o mitjançant enquestes, que han enriquit el disseny i el resultat final d’aquesta tasca de planificació. Ha estat una feina feixuga, però molt ben feta. Ho podrem comprovar en el decurs dels propers anys.

Solament em resta agrair l’esforç de tots els que hi han participat i han possibilitat que puguem portar a terme una feina de qualitat.


També podeu consultar els anteriors Plans Estratègics (2010-2012  i  2013-2016).

— Jaume Vilarrasa Batchelli
President

 

Pla Estratègic  e-Book  pdf
2017 - 2020
2013 - 2016
2010 - 2012