Missió, visió i valors

MISSIÓ DE L’HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
Ser la Institució que vetlla i s’adapta a les necessitats de salut i socials de les persones a la comarca del Ripollès, buscant l’excel·lència mitjançant el desenvolupament dels nostres professionals.

VISIÓ DE L’HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
Ser una Institució referent en l’àmbit de la salut i social al Ripollès, confiable, sostenible, propera i oberta a la ciutadania i als seus treballadors. 

VALORS DE L’HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
Professionalitat, treball en equip, compromís, confiança, capacitat resolutiva i proximitat.