Ciutadans

UNITAT D'ATENCIÓ AL CLIENT

atencio-clientLa Unitat d'Atenció al Client atén els vostres suggeriments, reclamacions, consultes i agraïments amb l'objectiu de millorar la qualitat dels nostres serveis.
On es troba: Està situada a la planta baixa de l’Hospital, al costat del Servei d’Admissions.
Horari: L’horari d’atenció és, al matí, de 10 a 14h i, a la tarda, de 15 a 16h, de dilluns a divendres.

L'Hospital també disposa de bústies per a enquestes, suggeriments i agraïments a diferents punts del Centre: a la planta de sociosanitari i a la planta baixa, al costat d’Admissions.


DOCUMENTS

JUSTIFICANT D'INGRÉS

justificant-ingresOn demanar-lo: Les persones que necessitin un justificant d'ingrés el poden sol·licitar al Servei d’Admissions de la planta baixa.

 

 

 


SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

documentacioQuè cal fer per demanar documentació clínica d’informes o proves?

Per demanar la documentació:

Personalment: Es pot sol·licitar al taulell d’Admissions, de dilluns a divendres de 9 a 21h, omplint un formulari de sol·licitud.
 

Per recollir la documentació:

 • Exploracions complementàries: Es podran recollir les còpies d'exploracions complementàries passats dosdies laborables després d'haver fet la sol·licitud.
 • Informes: Una vegada fet l'informe s'avisarà telefònicament del dia de recollida.

On recollir-la: Adreçar-se al taulell d’Admissions, els dies laborables.


Acreditació necessària per recollir la documentació clínica:

 

PERSONA DOCUMENTACIÓ
El pacient
 • DNI o Passaport original.
Persona autoritzada pel pacient
 • Carta d'autorització o representació signada pel pacient. Ha d'incloure el nom complet de la persona autoritzada i la seva relació de parentiu.
 • DNI o Passaport original del pacient. S'ha d'adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.
 • DNI o Passaport original de la persona autoritzada. S'ha d'adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.
Difunt
 • DNI o passaport original del sol·licitant. S'ha d'adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.
 • Llibre de família. S'ha d'adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.
Tutor legal del pacient
 • Document acreditatiu de la designació judicial de tutor.
 • DNI original del tutor. S'ha d'adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.
 • DNI original del tutelat. S'ha d'adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.
Pare/mare, en cas de menors de 16 anys
 • DNI o passaport original del sol·licitant. S'ha d'adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.
 • Llibre de família. S'ha d'adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.