Atenció Especialitzada

atencio-ambulatoria

L'atenció especialitzada de la salut és el segon nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes a l'assistència sanitària.

 

 

 

L'atenció especialitzada de la sanitat pública comprèn:

 • Atenció hospitalària
 • Atenció ambulatòria
 • Atenció sociosanitària
 • Atenció urgent
 • Hospital de dia
 • Atenció farmacèutica

L'assistència sanitària especialitzada a Catalunya es presta a través dels recursos d'internament, consultes ambulatòries especialitzades, hospitals de dia, urgències i hospitalització, i compta amb el suport dels programes d'atenció domiciliària - equips de suport (PADES).

 


Cartera de serveis

Anestesiologia, reanimació i clínica del dolor

Cirurgia general i especialitats

 • Cirurgia General
 • Cirurgia Vascular (varices)
 • Dermatologia
 • Otorinolaringologia
 • Oftalmologia
 • Urologia

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Diagnòstic per la imatge

 • Ecografia general i doppler color
 • Ecografia obstètrica i ginecològica
 • Ecocardiografia
 • Mamografia
 • Programa de cribratge del càncer de mama
 • Radiologia simple i contrastada
 • TAC

Farmàcia

Laboratori d’anàlisis clíniques

 • Anatomia patològica
 • Bioquímica
 • Dipòsit de sang
 • Hematologia
 • Microbiologia

Medicina interna i especialitats

 • Cardiologia
 • Digestologia
 • Endocrinologia
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Medicina Interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncologia
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Obstetrícia i Ginecologia

 • Obstetrícia
 • Ginecologia
 • Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva

Pediatria

Psicologia

Rehabilitació

 • Fisioteràpia
 • Logopèdia
 • Teràpia ocupacional
 • Rehabilitació cardíaca

Unitat Sociosanitària

 • Llarga estada
 • Convalescència
 • Hospital de dia
 • PADES

Urgències

 


Diagnòstic per la imatge

El servei de Diagnòstic per la Imatge forma part dels serveis centrals. Es dedica a la realització de proves radiològiques o ecogràfiques per complementar el diagnòstic de les malalties.

Presta servei a l’àrea d’Urgències, Hospitalització i Consultes Externes de l’Hospital i als diferents centres d’atenció primària de la comarca.

 

 

SERVEIS

- Ecografia general i doppler color

- Ecografia obstètrica i ginecològica

- Ecocardiografia

- Mamografia

- Programa de cribratge del càncer de mama

- Radiologia simple i contrastada

- TAC

 


Farmàcia

farmaciaEl servei de Farmàcia està integrat funcionalment i jeràrquicament en l’Hospital, i forma part dels serveis centrals.

La seva missió és la de conferir valor afegit al procés assistencial del pacient mitjançant una atenció individualitzada que permeti una farmacoteràpia eficaç, segura i eficient.

 

SERVEIS

- Participació i seguiment en el pla farmacoterapèutic del pacient

- Atenció farmacèutica a pacients ambulatoris

- Dispensació de medicaments i productes sanitaris

- Elaboració de medicaments

- Farmacovigilància i monitorització

- Informació de medicaments


Laboratori

laboratoriEl Laboratori d’Anàlisis Clíniques està integrat dins el Laboratori Territorial de Girona.
Es dedica a l’anàlisi de sang i altres mostres biològiques per determinar els seus valors normals o alterats, per donar suport al diagnòstic. També realitza les transfusions dels pacients atesos a l’Hospital.

El laboratori presta servei a l’Àrea d’Urgències, Hospitalització i Consultes Externes de l’Hospital i als diferents centres d’atenció primària de la comarca.

Horari d'extraccions de dilluns a divendres no festius de 8 a 9h30.

Per demanar cita trucar al telefon 972730013

PRESTACIONS

 • Anàlisis clíniques:
  •     Bioquímica
  •     Hematologia i coagulació
  •     Immunologia i al·lèrgies
  •     Microbiologia i biologia molecular
  •     Estudis citogenètics
 • Servei de transfusió d’hemoderivats: Transfusions de concentrats d’hematies, plasma i plaquetes.

Servei d'anatomia patològica

Estudi de citologies, biòpsies i marcadors tumorals.


Atenció als pacients crònics complexos

L’atenció especialitzada està integrada en el Programa per a la gestió de pacients crònics complexos (PCC), des d’on es coordina l’atenció a aquelles persones afectades d’un o més problemes de salut crònics que es troben en una situació clínica de gestió difícil.


 Mútues mèdiques
L'Hospital de Campdevànol treballa en diferents mútues mèdiques privades, per obtenir més informació sobre les cobertures de cadascuna d'elles es poden dirigir al servei d'admissions.
 
Llistat de mútues
A.S.I.S.A. 
ADESLAS 
ALLIANZRAS, SEGUROS Y REASEGUROS
ARAGAVIBA
ASSISTENCIA SANITARIA COL.LEGIAL
ATLANTIS SEGUROS
AXA AURORA
AXA SEGUROS GENERALES
AXA WINTERTHUR SALUD
CASER SALUT
CATALANA OCCIDENT
CELTA ASSISTANCE, S.L.
CHARTIS EUROPE, S.A.
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
CLINICUM SEGUROS, S.A.
DKV SEGUROS
EUROP ASSISTANCE SERVICIOS,S.A
FIATC 
GENERALI 
GES
GRUP VITALICI
INTER PARTNER ASSISTANCE
L'ALIANÇA
MAPFRE ASISTENCIA
MAPFRE FAMILIAR
MAPFRE FAMILIAR, S.A.
MAPFRE VIDA
MONDIAL ASSISTANCE
MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
MUTUALIDAD DE FUTBOLISTES
NACIONAL SUIZA CIA. SEG. Y REASEGUR
P.A.M.E.M.
PLUS ULTRA
RACC SERVEI MEDIC
REALE SEGUROS
SANITAS
SURNE, SEGUROS Y PENSIONES
UNIVERSAL ASISTENCIA
ZURICH SEGUROS