Hospital Top


 

Institució

Amb l’objectiu de vetllar per la vostra salut i benestar, el Patronat i l’Equip directiu de l’Hospital de Campdevànol (hospital comarcal del Ripollès), en nom propi i de tot el seu personal, està al vostre servei, respectant sempre els valors de la Institució, que se sustenten en la recerca constant de l’excel·lència dels seus professionals, que treballen en una organització innovadora, vetllant per les necessitats de salut i socials mitjançant un tracte proper.


Atentament,


LA DIRECCIÓ