Atenció primària

capL'atenció primària de la salut és el primer nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes a l'assistència sanitària. Els serveis d'atenció primària es troben als centres d'atenció primària (CAP), on treballen els equips de professionals de la salut.

El centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir quelcom. El CAP està dotat d'un equip de professionals de la salut altament qualificat que ofereix orientació tant per a necessitats d'assistència sanitària com d'assistència social. En els pobles més petits, les visites es fan en els consultoris locals.  

Atenció a l’usuari

A més de facilitar informació, a la Unitat d’Atenció a l'Usuari es poden realitzar diversos tràmits: sol·licitar la Targeta Sanitària Individual (TSI) o la modificació de les seves dades, realitzar la sol·licitud d'històries clíniques o la petició de trasllat, demanar informació dels horaris de visita, etc. A la Unitat d’Atenció a l'Usuari es dóna hora de visita per als diferents serveis que proporciona l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) i, també, per a altres centres per a visites especialitzades o proves complementàries.
 
El CAP disposa de fulls de suggeriments i reclamacions.