Signatura aliança estratègica hospital de Campdevànol, hospital d'Olot i Consorci hospitalari de Vic

L’Hospital de Campdevànol, l’Hospital Sant Jaume d’Olot i el Consorci Hospitalari de Vic signen una aliança estratègica en matèria de gestió assistencial de la salut
Signatura Triangle del Senglar

El dimarts 9 de novembre, a la sala d’actes de l’Hospital General de Vic, en un acte presidit per la consellera de Salut, Marina Geli, es va signar el conveni marc de col·laboració entre el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot i la Fundació Privada Hospital de Campdevànol amb l’objecte d’establir una aliança estratègica en matèria de gestió assistencial de la salut. El document va ser signat pels presidents de les tres institucions i els gerents del Servei Català de la Salut de les Regions Sanitàries de Girona i de la Catalunya Central. Aquesta aliança neix de la iniciativa de les direccions de les tres entitats, que ha estat facilitada per la millora de les comunicacions i motivada per l’esperit d’establir col·laboracions entre les tres organitzacions sanitàries per millorar la qualitat, l’eficàcia i eficiència de les accions i del servei que es dóna als habitants de les tres comarques.  Així doncs, l’objectiu de l’aliança estratègica entre les tres institucions signants és el desenvolupament de projectes de gestió compartida amb la finalitat de millorar la qualitat i l’eficiència de l’atenció de la salut, l’accessibilitat, el nivell de resolució dels serveis i la satisfacció dels ciutadans de la Garrotxa, Osona i el Ripollès. Els camps d’actuació d’aquesta col·laboració es centraran en l’optimització i gestió dels recursos assistencials existents, mitjançant la implantació de models organitzatius que permetin elements de millora transversals i garanteixin l’accessibilitat i la capacitat resolutiva. Tanmateix, mitjançant aquesta aliança es possibilita la participació conjunta en matèria de recerca, la col·laboració en la implantació de nous productes o serveis i la col·laboració en matèria tecnològica, logística, operativa de serveis i en tots aquell productes no assistencials que siguin d’interès. A més, aquest acord obre la possibilitat de participar conjuntament en projectes de docència i formació continuada dels professionals que treballen a les institucions i la col·laboració amb centres formatius en els camps i àmbits d’actuació dels centres signants.  Finalment, cal deixar constància que amb la signatura d’aquesta aliança cadascuna de les tres institucions mantindrà la seva personalitat jurídica i les línies d’activitat pròpies.