L’ABS Ribes-Campdevànol aconsegueix reduir fins a gairebé a la meitat les derivacions a Traumatologia, gràcies a l’aplicació de les TIC

21/04/2021.- Fa tres anys que l’ABS Ribes-Campdevànol va posar en funcionament la consulta telemàtica entre els professionals de l’Atenció Primària i l’especialista en Cirurgia i Traumatologia (COT) de l’Hospital de Campdevànol, per comentar els casos que arriben als centres d’atenció primària i així evitar derivacions innecessàries, reduint-les fins a la meitat. Per una banda, això ha permès reduir el temps d'espera i la resolució de motius de consulta, i per l’altra ha suposat un aprenentatge progressiu per part dels metges de família i comunitària.

Així doncs, l’eina de treball que s'ha utilitzat és la vídeo-consulta entre professionals de l’atenció primària, que són els que reben els pacients en primera instància, i l’atenció especialitzada, que és a on es deriven en el cas que no puguin ser resolts. Tots els professionals estan ubicats en el seu lloc de treball habitual i s'ha creat un calendari de sessions anual planificat (dues sessions al mes, amb una durada i una agenda de treball específica. En aquest espai es comenten casos de traumatologia que arriben a l’atenció primària i s'acorda el pla d’actuació de forma conjunta per part dels dos facultatius, com per exemple ampliar l’estudi amb les proves més adequades, supervisió a l'atenció primària o la derivació a COT. Alhora s’aprofita en el mateix moment per fer formació continuada en exploració i tractament osteomuscular.

En comparar les dades del 2017, quan encara no es feia la consulta telemàtica, amb les del 2019, ja es detecta una disminució del 31%, i actualment ha incrementat fins a arribar al 46%, amb els avantatges que això comporta.

Una de les conclusions que es deriva d’aquesta pràctica és que les intervencions de digitalització de l'àmbit de Salut es poden utilitzar de manera efectiva per reduir les llistes d'espera i millorar/potenciar la coordinació entre els diferents àmbits d'atenció, per així donar resposta a les necessitats dels pacients amb valor afegit (proximitat, accessibilitat, atenció centrada a la persona, etc. També permet la formació continuada dels metges de família.

Dolors Perpinyà, metgessa de família del CAP de Ribes, explica que aquest sistema d’atenció especialitzada de traumatologia, “ens ha ajudat a consolidar coneixements, a fer plans de tractament més adequats i evitar desplaçaments innecessaris al pacient”. També apunta com a avantatge que si finalment es deriva el cas, “el pacient ja ho fa amb les proves necessàries a punt per entregar a l’especialista, evitant així nous desplaçaments”.

El cap territorial Ripollès-Garrotxa en l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Manel Vancells, valora molt positivament aquest sistema: “L’accés a l’atenció especialitzada ha de ser universal, però no es pot convertir en un coll d’ampolla on les llistes d’espera acabin saturant les consultes externes de l’especialista, ja que això generarà malestar a l’usuari perquè no veurà satisfeta la seva demanda”. El doctor Vancells apunta que la videoconferència entre els metges de família i l’especialista “aconsegueix que l’usuari tingui la visió d’un especialista sense sortir de l’atenció primària”. Per últim, aclareix que “no és una renúncia a l’especialista, perquè si es considera necessari, evidentment, es farà”.

Galeria: