Transparència

L’Hospital de Campdevànol en el seu ànim de ser una organització sanitària propera i transparent, posa en coneixement de la ciutadania la memòria i les auditories anuals realitzades a través dels continguts disponibles als enllaços del menú: memòria i auditoria.